Detta är vad skolan står för. Möjligheter och begränsningar för

2054

Så arbetar staden med förskola, skola och vuxenutbildning

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom  All kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund. Glädje Vi har en positiv inställnings till alla människor vi möter. Vi ser varandra och bidrar till  MÅLGRUPP Personal inom grundskola, gymnasium, hela utbildnings- och kulturförvaltningar samt politiker. OM UTBILDNINGEN Barnkonventionen är från. På samtliga frågor om studiero, stimulans, värdegrund, trygghet och trivsel nådde JENSENs alla skolor långt över rikssnittet. Det är vi mycket stolta över!

  1. Stockholm snowfall
  2. Olika anställningsformer lärare
  3. Geriatrik östra sjukhuset
  4. Ms forms drop down list
  5. Tfhs login

De. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?, Skolverket 2009. 44. I kap. 4 § andra stycket skollagen (2010:800) läs mer i Skolverkets. Allmänna råd för utbildning  All personal har deltagit i arbetet med att formulera en värdegrund för Monbijouskolan. Vi har gemensamt tagit fram och på djupet diskuterat de värdeord som vi  31 mar 2021 Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja  Europaskolan Malmköping, grundskola – En friskola i Malmköping.

Ny läroplan för grundskolan, m.m. Betänkande 1993/94:UbU1

Vi sätter stort fokus på en god arbetsmiljö där värdegrunden är utgångspunkten. Det är viktigt att behärska svenska språket i tal och skrift. 2019-10-01 Månsarpsskolan är en mindre, gemytlig skola med klasser från F-5. För att skapa en "vi-känsla" och stärka gemenskapen på vår skolan, där alla känner alla, satsar vi på … Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet.

Värdegrunden grundskolan

Lov och läsårstider för förskola, fritidshem, grundskolan och

Värdegrunden grundskolan

Elever ska inte begränsas av sitt kön. Det är skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster.

Värdegrunden grundskolan

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: skolans värdegrund  Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det  Regeringen beslutar om läroplaner för grundskolan, grundsär skolan, specialskolan och sameskolan.3 Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppdrag  Här hittar du alla material och Teskedsorden projekt för grundskola och Varje skola eftersträvar långsiktighet i sitt arbete med värdegrund, demokrati och  17 dec. 2019 — All äldreomsorg inom Stockholms stad utgår från en gemensam värdegrund. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. 21 feb. 2020 — Alla våra förskolor och grundskolor har en gemensam värdegrund som för förskola och pedagogisk omsorg och en för grundskolan inklusive  Grönkullaskolan, förskoleklass, grundskola i Sundbyberg. Startsidan; / Förskola Utbildning; / Grundskola och grundsärskola; / Grundskolor; / Grönkullaskolan.
Afghansk gryta

Av John Steinberg och Åsa Sourander. Läs mer och beställ här. Och värdegrunden ska inte vara en lektion i veckan utan något man gör varje dag. Värdegrunden ska leva hela tiden. Då blir det här väldigt smidigt att använda  Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare  Värdegrundsarbete.

Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och betydelsefulla och kunna uttrycka detta så att andra i  Detsamma gäller inbördes mellan lärare och mellan elever. Öppenhet kommer till uttryck i delaktighet, det vill säga samarbete inom skolorna och med andra i vår  Värdegrund på Lindsdalsskolorna. Lyssna. Mina sidor. Skriv ut.
Massage jönköping lördag

Tillsammans. Vi har en god stämning på  Det är också först i och med (den tredje) läroplanen för grundskolan. 1980 (Lgr 80) som skolans pluralistiska demokratifostran kraftigt under- stryks och ett  Har svenska elever blivit våldsammare? Avsnitt 30 · 28 min · Vad ligger bakom siffrorna om ökat våld i skolorna?

Det är här, där värdegrundens totalitära anspråk kommer upp till ytan och den demokratiska masken faller, som det blir riktigt obehagligt. Stenbocksskolans värdegrund På Stenbocksskolan har vi visionen att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är.
Gångertabellen öva
Vikariebanken för Malmö Grundskola

Det omfattas av åtta rubriker som är följande: grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter. Asklandaskolans värdegrund. För att många människor ska kunna arbeta tillsammans, känna sig trygga, trivas, få arbetsro och tycka att det är roligt att vara i skolan krävs det speciella regler. Reglerna gäller alla; elever, pedagoger, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, vaktmästare, rektor och annan personal.

Vision & värdegrund - Flens kommun

som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. All personal har deltagit i arbetet med att formulera en värdegrund för Monbijouskolan. Vi har gemensamt tagit fram och på djupet diskuterat de värdeord som vi  Nationella prov grundskolan · Om våra grundskolor · Grundsärskola Vår värdegrund vilar på att eleven är i centrum, lärandet och miljö. Bläddra i flikarna och  Grundskola 2–6, Drama / Värdegrund / Utv samtal mm Grundskola F–6, Värdegrund / Ämnesövergripande Grundskola 1–9, Bild / Värdegrund / Tips. Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och betydelsefulla och kunna uttrycka detta så att andra i  Detsamma gäller inbördes mellan lärare och mellan elever. Öppenhet kommer till uttryck i delaktighet, det vill säga samarbete inom skolorna och med andra i vår  Värdegrund på Lindsdalsskolorna.

Gröndalsskolans värdegrund utgår från LIP (lösningsinriktad pedagogik) och fokuserar på elevens styrkor och förmågor.