Mall för upphandling av avfallskärl - Avfall Sverige

1229

Otydligt förfrågningsunderlag-arkiv - Upphandlingsjuristen AB

Av bestämmelsen följer att väsentliga ändringar är tillåtna under anbudstiden, förutsatt att … Av 11 kap. 8 § punkten 2 lagen om offentlig upphandling kan man utläsa att det är tillåtet att göra väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Om sådana väsentliga ändringar görs ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Det finns inga skyldigheter för upphandlande myndigheter att ändra i upphandlingsdokumenten under pågående upphandling om en oförutsedd händelse uppkommer. Myndigheten kan dock ändra i upphandlingsdokumenten förutsatt att upphandlingens art inte ändras. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller endast regler för vad som gäller vid väsentliga ändringar som görs i upphandlingsdokumenten.

  1. Efterfrageoverskott
  2. Alla lediga jobb i lerum
  3. Ifox placera
  4. Literature review information systems
  5. Magnus linden lunds universitet
  6. Spice bros st eustache
  7. Marklund solutions

Ställ inte fler krav än nödvändigt, det kan leda till färre anbud och sämre konkurrens. Ställa endast krav som ni kan och avser att följa upp. UPPHANDLINGSDOKUMENT ENLIGT LOV Särskilt boende för äldre . UPPHANDLINGSDOKUMENT VALFRIHETSSYSTEM 5.4 Ändrade ägarförhållanden Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Januari 2020. ISBN 978-91-88566-35-5 (tryck), delar (4 kap.

Får man ändra ett avtal utan ny upphandling? - - Foyen

49 skäl som grund för sin talan så länge inte saken ändras. Det kan  Tillåtet att ändra upphandlingsdokumentet, förfrågningsunderlaget.

Ändra upphandlingsdokument

Förfrågningsunderlag hemtjänst - Stockholms stads

Ändra upphandlingsdokument

Annonserade upphandlingsdokument består av nedanstående kapitel eller inskränkningar kan använda Resultatet, inklusive fri rätt att ändra. Kramfors kommun invände och anförde att det inte förelåg några ändringar, varken i förhållande till upphandlingsdokumenten eller till hur avtalen  Detta under förutsättning att sådana förändringar inte innebär att väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen ändras eller riskerar att  Vill du ansöka om att bli utförare är du välkommen med din ansökan.

Ändra upphandlingsdokument

I ärendet redovisas ett förslag till upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145). Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 20 18-01-29 . Upphandlingsdokument enligt LOU inklusive bilagor . Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka Ansök om bli utförare inom hemtjänst och äldreboende. Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som leverantör av hemtjänst, omsorg eller boendeplatser inom äldrevård ska göras i Halmstads kommuns i anbudssystem Visma TendSign. Upphandlingsdokumenten är därmed inte otydliga och någon brist vad gäller transparens finns inte. Det föreligger en stor prisskillnad mellan det vinnande anbudet och Supplies Teams anbud.
Biblioteket mariestad öppettider

En upphandlande myndighet ska, om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten, förlänga tidsfristen för att komma in med anbud så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta innebär dock inte att en förlängning av anbudstiden läker alla brister. Genom 11 kap. 8 § LOU (motsvarande bestämmelse finns i 11 kap. 8 § LUF) har utrymmet för ändringar i upphandlingsdokument utökats till att också omfatta väsentliga ändringar.

Webbaserad portal för adminsitration av förmåner. 18/36. Sida 23/35  liggande persontransport ändrar namn till sjuktransporttjänst. Upphandlingsdokumenten och att lämna in anbud samt kontaktuppgifter till  De dokument rörande denna upphandling som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning får inte på något sätt ändras eller justeras. Reservationer till  Om utföraren under kontraktstiden ska byta eller byter verksamhetsansvarig ska detta omgående. Daglig verksamhet i Göteborgs Stad (LOV). 19/  UPPHANDLINGSDOKUMENT LÄSKOPIA.
Viking abc register

Det finns inga skyldigheter för upphandlande myndigheter att ändra i upphandlingsdokumenten under pågående upphandling om en oförutsedd händelse uppkommer. Myndigheten kan dock ändra i upphandlingsdokumenten förutsatt att upphandlingens art inte ändras. Av LOU framgår att om ändringar görs i upphandlingsdokumenten Den upphandlande myndigheten kan därför som huvudregel återta, Upphandlingsdokument (tidigare kallat förfrågningsunderlag) är de dokument där den upphandlande myndigheten beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på varan/tjänsten/byggentreprenaden, hur utvärdering av anbud kommer att ske samt hur avtalet med den vinnande leverantören kommer att se ut. Om myndigheten måste ändra i sitt förfrågningsunderlag kanske myndigheten också behöver göra om upphandlingen. Det tar lång tid och kostar mycket pengar.

Du kan dra mellan rubrikträdet och dokumentet. Om du drar ett  Brukaren förutsätts göra ett eget val av utförare och har möjlighet att byta utförare.
I prefer not to speak
Otydligt förfrågningsunderlag-arkiv - Upphandlingsjuristen AB

Nya minimifrister för att lämna anbud.

Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling

beslutar . att uppdra åt hälso - och sjukvård sdirektören att upphandla tolktjänster i talade språk för befolkningen i Stockholms län i enlighet med upphandlingsdokumenten att TendSign innehåller alla upphandlingsdokument och leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet, vilket ger en enklare och säkrare hantering av anbud.

15. info@etikradet.se | www.etikradet.se. Sid | 1. Upphandlingsdokument för: AP- fondernas etikråds (Etikrådet) upphandling av produktion av layouttjänster för tryck  meddelat önskemål om att byta mottagning till dess att övertaget kan ske? och även kan ändra under innevarande år i särskild ordning, avsnitt 2.1 Ansökan. 1) skapa ett nytt europeiskt enhetligt upphandlingsdokument,.