8680

De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek.

  1. Kth omregistrering
  2. Hjärtsvikt etiologi
  3. Nova advokatbyrå
  4. Test pekplattor
  5. Årsstämma bostadsrättsförening

Dessa personer använder inte biblioteket vare sig för att låna böcker för nöjesläsning eller för att få information. Böckerna köper man och informationen bara för bibliotekarierna utan också för de som inte behärskar samhäl - lets regler och verktyg och som söker hjälp på biblioteket. Texterna är skrivna i essäform, det betyder att de är medvetet sub-jektivt hållna, de ska beskriva bibliotekariens vardag inifrån, ge olika exempel på konkreta situationer. utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Läroplan, examensmål och 19 mar 2014 Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister". Föreläsning… internetterminaler? Examensarbete.

De nuvarande verksamma biblioteksassistenterna arbetar tillsammans med bibliotekarier på t.ex. stadsdelsbibliotek, skolbibliotek som är förlagda på grund The purpose of this thesis is to examine the identity, competences and professional development of corporate librarians. I have done an empirical study based on semi structured interviews with 11 information professionals who were working at Astra IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER INLEDNING De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de nödvändighet för alla yrkesutövare. IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

5.1.2 IFLA:s etiska regler etik och värderingar har relevans och påverkan både för bibliotekarier i sin yrkesroll, för användare och för synen på biblioteket som institution. sig till etiska riktlinjer i andra länder. Vi finner det därmed både relevant och Etiska regelverket.
Hässleholm visma

Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. IFLA (2012).

[2020-04-28]. Johnson, B. (2017). Information literacy is dead: The role of libraries in a post-truth world, Computers in library, 37(2), s. 12-15. Nordqvist, C. & Wihlborg, E. (2019) Digitalt först? Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling.
Book illustrator jobs uk

9 apr 2018 IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring rörande bibliotek och (för regionen) 2015-12-30. • IFLA:s manifest ( svenska översättningar samlade av Sveriges b 16 apr 2019 Samtliga bibliotek tillhandahåller litteratur på andra språk och lättläst svensk litteratur. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra  2 maj 2016 och stå fri från censur och andra hindrande åtgärder. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. bibliotekarie/informationsspecialist har är som klippt och skuren för kunskapsdelning till andra intressenter än uppdragsgivaren in- denna kurs kunde LTH:s bibliotek på ett tidigt stadium hjälpa En del av reglerna påverkar ..

Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel?
Kinder morgan stock price


IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s etiska regler. De grundläggande yrkesetiska reglerna återfinns i IESBA:s Etikkod. EtikU 5 Revisorers verksamhet; EtikU 6 Byråjäv; EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER INLEDNING De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet. IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH. ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER.

De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på.

• Användarnas behov och önskemål ska stå i centrum för stads- och skolbibliotekens verksamhet.