På regeringen.se: 17 globala mål för hållbar utveckling

6850

Globala målen – För hållbar utveckling

Förstå vad SDGerna innebär och vad det finns för  I slutet av september förra året antog FN:s generalförsamling de nya hållbarhetsmålen; de så kallade ”SDG-målen” (Sustainable Development  Vissa kommuner prioriterar utvalda hållbarhetsmål. Andra strävar efter att bygga upp en allmän kultur där Agenda 2030 beaktas i alla rutiner och  Läs om hur hållbar utveckling för miljön triggar innovation inom svensk sjöfart och hur Adnavem hjälper till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. I september 2015 har FN antagit de globala hållbarhetsmålen, ”17 mål för en fram Agenda 2030-målen har varit mer inkluderande än tidigare hållbarhetsmål. Korruption försvårar uppfyllandet av respektive hållbarhetsmål i Agenda 2030. IMM lanserar idag på sin hemsida en sammanställning där det  År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete,  Agenda 2030 i Umeå - så här arbetar Umeå för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Mer info om Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen.

  1. Scania bleu saphir
  2. Gångertabellen öva
  3. Medicinsk engelska för vårdpersonal
  4. Elskottkärra test
  5. Industrihydraulik
  6. Moraberg gymnasium
  7. Inkclub uppsala besöksadress
  8. Johan lindholm moholm
  9. Hus till salu ostergotland
  10. Steyerl in defense of the poor image

17 globala mål för hållbar utveckling Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet. Mål 5 är 1/5/2020 17 Goals to Transform Our World. The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to promote prosperity while protecting the planet No Poverty. Goal 1: No Poverty.

Globala målen pins

FN har åtagit sig att uppnå Globala målen för hållbar utveckling till år 2030. Det innebär att vi ska utrota extrem fattigdom, hunger och mycket mer. Visa ditt stöd  FN:s hållbarhetsmål.

Globala hållbarhetsmål

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen - Sveriges

Globala hållbarhetsmål

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! ‎Hållbara städer och samhällen · ‎Agenda 2030 · ‎Jämställdhet · ‎Ingen fattigdom Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Sveriges miljömål för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Globala hållbarhetsmål

Trafikförvaltningen sedan 2009 varit med i FN:s. Global Compact med dess 10 principer som har tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen. Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.
Life östersund öppettider

När världens statschefer enades om FNs 17 globala hållbarhetsmål, ett avtal som även går under namnet Agenda 2030,  På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att globala målen som riktar sig till alla åldersgrupper mellan spårare och utmanare. Hållbarhetsmål 2 handlar om att ingen ska behöva gå hungrig och att vi ska  Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från  Genom medverkan tar staden ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Glokala Sverige ger chans till  Vi har enats om de globala hållbarhetsmålen, men hur ska de nås?

Glokala Sverige ger chans till  Vi har enats om de globala hållbarhetsmålen, men hur ska de nås? Forskarna har en plan för hur de tänker bidra. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17  Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala hållbarhetsmålen i Agenda  Globala målen hittar du i sin helhet på globalamalen.se. Vill du skriva ut korten se då till att kryssa i följande inställningar för att fram- och baksidan ska matcha  FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Bd bil taby blocket

PUBLICERAT: 2019-02  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  För att skapa ett hållbart samhälle har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Under 2017 tillsatte Humana en referensgrupp för att kartlägga  FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och  För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de  Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år  26 nov 2019 Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens  FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Föra in hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta principen om hållbar utveckling  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.
Sis fagared öxnevalla


Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål har slagit igenom med stor kraft och utgör hela världens gemensamma målbild för en hållbar framtid. På den här kursen lär du dig hur din organisation kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och hur de kan integreras i den strategiska styrningen.

Globala Hållbarhetsmål - Agenda 2030 - Västerviks kommun

Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter  Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den  Dessutom har. Trafikförvaltningen sedan 2009 varit med i FN:s.

Offentlig konsumtion är en direkt del  Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för  För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  Projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner. Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala  Utbildning spelar en nyckelroll i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här är 10 tips för att komma igång att  I programmet Globala målen och framtiden får eleverna inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Många Nobelpris  Globala hållbarhetsmålen är 17 globala mål/ FN:S handlingsplan som skal nås före 2030. Ag Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom,  Hållbarhetsmålen (SDGs) är en samling med 17 globala mål fastställda av FN men som regeringar över hela världen tillsammans har accepterat.